Nasze usługi

ANALIZA PRAWNA
 • Bezpłatna analiza umowy finansowej pod kątem nielegalnych zapisów w umowie oraz błędów w naliczaniu opłat
 • Bezpłatna analiza umowy finansowej Klienta w celu podniesienia świadomości co do obowiązków i praw wynikających z umowy
 • Bezpłatna analiza aneksów zawieranych w trakcie trwania umowy pod kątem nielegalnych zapisów czyli tzw. klauzul abuzywnych
 • Analiza umowy pod kątem klauzuli waloryzacyjnej – w przypadku kredytów walutowych w CHF i EUR istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kwoty wynikającej ze wzrostu kursów walutowych
 • Obniżenie raty kredytu hipotecznego poprzez dostosowanie oprocentowania do obecnych stawek rynkowych
 • Ochrona interesów Klienta przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków dostępnych w Polskim prawie
UBEZPIECZENIA

Analiza zasadności pobrania przez bank opłat z tytułu ubezpieczeń zawieranych do umowy kredytowej, w tym między innymi:

 • ubezpieczenie pomostowe,
 • ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
 • ubezpieczenie utraty wartości nieruchomości,
 • ubezpieczenie na życie.
 • ubezpieczenie domu/mieszkania

Sprawdzamy podstawę prawną ubezpieczeń zawieranych do umowy kredytowej. W przypadku gdy ubezpieczenia mają cechy abuzywne, pomagamy Klientom odzyskać niesłusznie pobrane opłaty z tytułu ubezpieczeń.

PORADY PRAWNE

Naszym Klientom oferujemy darmowe porady prawne z zakresu:

 • Prawo cywilne (umowa kupna sprzedaży, umowa najmu, ochrona autorskich praw majątkowych i niemajątkowych, ochrona dóbr osobistych)
 • Prawo karne (zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, znieważenie/zniesławienie, oszustwo, przestępstwa wojskowe)
 • Prawo handlowe (subsydiarna odpowiedzialność członków zarządu, umowy spółek, umowy spółki z członkami zarządu)
 • Prawo rodzinne (rozdzielność majątkowa, alimenty, rozwody, opieka nad dziećmi)
PRODUKTY INWESTYCYJNE
 • Analiza legalności zapisów w umowach dot. produktów typu „Pareto”, „Libra”, „Lucra” , Polisy Unit Linked
 • Pomoc w odzyskaniu wpłaconych środków